Støyforurensingen øker

Publisert 3. september, 2019 av admin

Støy er uønsket lyd, og støy regnes som forurensning på lik linje med annen forurensning i forurensningsloven. Støyforurensning er et økende problem, og ca 2 millioner nordmenn er utsatt for støy fra vegtrafikk eller annen støy som er over det anbefalte nivået ved boligen sin.

Årsaken til at støy er et økende problem er i hovedsak fortetting og urbanisering og at mange boliger bygges i områder nær kollektivknutepunkter og mye trafikk.

Det er flere mulige helseeffekter av å utsettes for støy. Både plutselige, meget høye lyder, fra for eksempel jaktgevær, og langvarige kraftige støybelastninger kan gi permanente hørselstap. Hørselstap kan gi øresus og psykiske plager. Om lag 15 prosent av befolkningen over 20 år oppgir at de er plaget av øresus. I tillegg kan langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom.

Mer god og kvalitetssikret informasjon om støy finner du her: