KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Starter opp nytt forskningsprosjekt

I fremtiden vil fler og fler motta helsetjenester i hjemmet. Nytt forskningsprosjekt skal bidra til å trygge miljøet for helsepersonell og pasienter i hjemmet.

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder. Det er Skien kommune som eier prosjektet.

Les mer prosjektet her.