Sammen om ren luft

Publisert 7. september, 2023 av admin

FN oppfordrer til økt samarbeid, investeringer og ansvarsfordeling for å sikre ren luft for fremtiden. – I dag er det  er den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel.

#TogetherForCleanAir

– Alle har et ansvar for å beskytte jorden atmosfære og sikre frisk luft for alle. For å få til dette må vi jobbe sammen, på tvers av grenser, sektorer og siloer, sier FN i sin markering av den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel. #TogetherForCleanAir

Ren luft gir god helse

Helseeffekten av ren luft er enorm. Luftkvalitet er en av de største miljøutfordringene Norge har. Sykdomsbyrdeprosjektet (Global burden of Disease) har beregnet at flere enn 1000 mennesker dør for tidlig hvert år som følge av luftforurensning i Norge.

Små og usynlige forurensede partikler trenger seg inn i våre lunger, blodomløp og kropper. Denne forurensningen er ansvarlig for omtrent 1/3 av dødsfall grunnet slag, kroniske luftveisplager og lungekreft og omtrent 1/4 av dødsfall grunnet hjerteinfarkt. (UN – Clean air day)

Luftforurensing skader også klima og bidrar til global oppvarming. Endringene vi ser i klima og miljø vil påvirke menneskets og planetens helse langt frem i tid.

Les mer om helse og luftkvalitet fra Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

 

#TogetherForCleanAir