Prosjekter

KMH har flere pågående prosjekter og samarbeider på tvers av organisasjoner og fagområder. Kontakt oss gjerne for aktuelle og potensielle prosjekter og samarbeidspartnere som kan være av miljømedisinsk interesse.

Portal miljø og helse i Grenland

Kommunikasjon og formidling

Portalen skal gi innbyggerne i grenlandsregionen kunnskap om forholdet mellom omgivelsesmiljøet og egen helse. Det skal bli enklere å ta gode og bærekraftige helsevalg. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de seks grenlandskommunene og Kompetansesenter for miljø og helse. KMH er prosjekteier.

Miljø og helse i Grenland

Trygge pasientrom i hjemmet

Forskning

I fremtiden vil fler og fler motta helsetjenester i hjemmet. Forskningsprosjekt skal bidra til å trygge miljøet for helsepersonell og pasienter i hjemmet. Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet har fått støtte fra Oslofjordfondet og skal gjennomføres i 2022 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder og Skien kommune som prosjekteteier.

Mer om prosjektet