Om oss

Kompetansesenter miljø og helse AS (KMH) er en møteplass og koblingsboks for miljømedisin og miljøhelse. Vi er en liten organisasjon som jobber i nettverk med lokale og nasjonale kunnskapsmiljøer.

KMH er et selskap med ideelt formål, ble opprettet i 2019 i med Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og grenlandskommunene på eiersiden.

Hva er miljømedisin?

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale miljø- og klimautfordringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Miljømedisin handler om menneskets helse i det grønne skifte.

 

Et faglig sterkt og engasjert styre

Styret har følgende medlemmer per 26.07.23:

  • Geir Riise (styreleder) Lege og tidligere generalsekretær Legeforeningen
  • Trude Fossum Avdelingsleder Arbeid- og miljømedisin, Sykehuset Telemark HF
  • Heidi Ormstad Viserektor forskning, Universitet i Sørøst Norge
  • Ågot Aakra Forskningssjef bioteknologi og nanomedisin, Sintef.
  • Tone Berge Hansen Avdelingsdirektør, NAV Vestfold og Telemark
  • Ottar Berg Overlege, Sykehuset Telemark og Rehabiliteringssenteret i Rauland
  • Christine Instanes Toksikolog og fagdirektør klima og miljø, Folkehelseinstituttet

Miljømedisinsk faggruppe

Kompetansesenteret har signert en intensjonsavtale samtlige av de fem arbeids- og miljømedisinske avdelingene i Norge, disse er lokalisert i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Skien. Sammen jobber vi for at miljømedisinsk kompetanse skal styrkes, og synliggjøre hvordan helse er en viktig del av det grønne skifte.

 

Årsrapporter