Nytt styre i Kompetansesenter miljø og helse

Fredag 20.august ble det oppnevnt nytt styre for Kompetansesenter miljø og helse AS (KMH). Ny styreleder er Geir Riise, avtroppende generalsekretær i Legeforeningen.

Skrevet av
maren
27. august 2021

Geir Riise er utdannet lege og har lang erfaring fra styrearbeid og lederstillinger i store og små organisasjoner og virksomheter, som Legeforeningen, Posten, NHO og Statoil. Vi i KMH setter stor pris på at Geir har takket ja til vervet som styreleder, og vi ser frem til en spennende tid og et godt samarbeid.

Henrik Høyvik (Sykehuset Telemark HF), Heidi Kristin Ormstad (Universitet i Sørøst-Norge) og Ottar Berg (Rehabiliteringssenteret i Rauland) gjenvelges som styremedlemmer, Ågot Aakra (Folkehelseinstituttet) velges inn som nytt styremedlem og Hanne Gro Haugland (Vekst i Grenland IKS), som har vært styreleder siden oppstarten, fortsetter som styremedlem.

– Det nye styret gjenspeiler våre ambisjoner om å styrke den nasjonale og regionale kunnskapen innen klima, miljø og helse. Styret får en solid faglig bredde og vi føler oss godt rustet for videre utvikling av dette viktige senteret, sier daglig leder Maren Anne Røed.

KMH ble stiftet i august 2019, og vi ønsker å takke avtroppende styreleder Hanne Gro Haugland og de som nå går ut av styret, for et svært godt samarbeid i den viktige etableringsfasen.

Det nye styret består av følgende:

Styreleder: Geir Riise

Styremedlem: Henrik Høyvik

Styremedlem: Heidi Kristin Ormstad

Styremedlem: Ottar Berg

Styremedlem: Ågot Aakra

Styremedlem: Hanne Gro Haugland

Les mer om vår nye styreleder Geir Riise i Varden (9.september 2021).