Aktuelt

Publisert: 7. september 2023

Sammen om ren luft

FN oppfordrer til økt samarbeid, investeringer og ansvarsfordeling for å sikre ren luft for fremtiden. - I dag er det  er den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel.
Les mer

Publisert: 9. august 2023

Et bærekraftig styre

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner i miljø, økonomi og sosiale forhold. Styret i KMH har tung kompetanse og ekstra engasjement for den sosiale dimensjonen. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen.
Les mer

Publisert: 5. juli 2023

Årsrapport 2022

Gjennom fagdager, debatter, kronikker, møter og workshops har KMH sammen med sine samarbeidspartnere jobbet for å kartlegge utfordringer og muligheter om hvordan det grønne skiftet vil påvirke befolkningens helse. 
Les mer

Publisert: 8. mai 2023

Miljø, klima og helse ble tema på arbeidsmedisinsk vårmøte

Geir Riise, styreleder i KMH, orienterte landets arbeidsmedisinere om miljø, klimaendringer og helse på vårseminaret til Norsk arbeidsmedisinsk forening. Koblingen miljø, arbeid og helse er viktig for og lykkes med bærekraftsmålene.
Les mer

Publisert: 26. februar 2023

Klimaendringer krever bred miljømedisinsk kompetanse

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Les mer i vår siste artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening.
Les mer

Publisert: 21. desember 2022

God jul og takk for godt samarbeid i 2022

Vi ønsker og takke alle partnere, kolleger og venner for godt helsesamarbeid i 2022! Les mer i vårt siste nyhetsbrev, og meld deg gjerne på nyhetsbrev så holder du deg oppdatert også i 2023.
Les mer

Publisert: 17. november 2022

Helse og grønn næringsutvikling

KMH møtte Kristin Saga i NHO denne uken. Det ble et spennende og hyggelig møte om koblingen mellom grønn helsekompetanse og bærekraftig næringsutvikling.
Les mer

Publisert: 18. oktober 2022

Mikroplast og helse

Forskere har gjort nye funn om mikroplast i brystmelk. Mikroplast ble påvist i 75% av prøvene. Det nasjonale nettverket for miljømedisin mener de nye funnene bør tas på alvor og at det bør handles deretter.
Les mer

Publisert: 20. september 2022

Grønn helsesatsing i Grenland

Kompetansesenter for miljø og helse får støtte fra Grenlandssamarbeidet og Vestfold og Telemark fylkeskommune til prosjektet 'Helse i det grønne skiftet'.
Les mer

Publisert: 22. juni 2022

Næringsleder i fylkeskommunen blir nytt styremedlem i KMH

Tone Berge Hansen er valgt inn som nytt styremedlem i KMH. Tone er leder av hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder for hovedutvalg Telemark.
Les mer

Publisert: 14. juni 2022

Helse og klimaendringer – en tverrfaglig utfordring

Det planlegges, analyseres og forskes på hvordan endringer i klima påvirker den humane helsen. Under årets miljømedisinske fagkonferanse - Helse og klimaendringer fikk vi høre om siste forskning og hva som kreves fremover.
Les mer

Publisert: 3. mai 2022

Industriuka // Om mennesket, grønn industri og Henrik Ibsen

Som en del av Industriuka 2022 ønsker KMH og Sølvåren Ibsens formidlingssenter velkommen til samtale om mennesket og det grønne skifte. 30.mai på Ælvespeilet i Porsgrunn.
Les mer

Publisert: 2. mai 2022

KMH med i ‘Green Industry Cluster’

KMH har blitt  medlem den grønne industriklyngen i Telemark, med ambisjoner om å utvikle verdens første klimapositive industriregion.
Les mer

Publisert: 21. april 2022

Fokus på klima i ny folkehelsemelding

Klimaendringer er en global utfordring, men det er i høyeste grad også en utfordring for lokalt folkehelsearbeid. Helsen din påvirkes i ditt nærmiljø. Hva betyr det for deg at ditt nabolag blir varmere og fuktigere?
Les mer

Publisert: 31. mars 2022

Hvorfor trenger vi miljømedisin?

«Et helhetlig miljømedisinsk helsetilbud vil bidra til å forebygge helseskader, og være en viktig motivasjon for alle til å bidra i arbeidet for en grønn omstilling.» - Sier Geir Riise, styreleder i Kompetansesenter for miljø og helse, i det siste medlemsbladet til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.
Les mer

Publisert: 23. mars 2022

Digital konferanse | Helse og klimaendringer

8.juni arrangerer vi digital miljømedisinsk fagdag. Hvordan påvirker klimaendringer helsen vår? Hva er sammenhengen mellom miljømedisin, klimaendringer og det grønne skifte?
Les mer

Publisert: 21. mars 2022

Årsrapport 2021

2021 ble et klimaår. Klima og det grønne skifte har stått høyt på agendaen under Arendalsuka, stortingsvalget og i folkehelse- og beredskapsarbeid nasjonalt og kommunalt. Les mer om vårt arbeid for å styrke miljøhelse og miljømedisin i årsrapporten for 2021.
Les mer

Publisert: 7. januar 2022

KMH flytter til nye lokaler

1.januar 2022 flyttet KMH til et kreativt og hyggelig kontorfellesskap i Skien sentrum.
Les mer

Publisert: 1. desember 2021

Miljøhelse i Grenland

Den nye portalen Miljø og helse i Grenland ble lansert under en faglig frokost, arrangert av Kompetansesenter for miljø og helse den 11.november 2021. Portalen skal gi innbyggerne i regionen kunnskap om forholdet mellom omgivelsesmiljøet og egen helse.
Les mer

Publisert: 29. oktober 2021

Miljømedisin og det grønne skifte

KMH deltok på statsbudsjetthøringer hos Helse- og omsorgskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for 2022. Miljømedisinsk kompetanse kan bli avgjørende for å forebygge og behandle helseutfall av fremtidige klima- og miljøpåvirkninger .
Les mer

Publisert: 7. september 2021

Kurs i miljømedisin

Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.
Les mer

Publisert: 27. august 2021

Nytt styre i KMH

Fredag 20.august ble det oppnevnt nytt styre for Kompetansesenter miljø og helse AS. Ny styreleder er Geir Riise, avtroppende generalsekretær i Legeforeningen.
Les mer

Publisert: 20. august 2021

Årsrapport 2020

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.
Les mer

Publisert: 19. august 2021

Miljø og helse på topp under Arendalsuka

Arendalsuka deler sine arrangementer inn i temaer. Helse har ligget i toppen de siste årene, klima og miljø har hatt jevn økning de siste årene og nå ligger miljø og helse på Topp 1 og 2.
Les mer

Publisert: 29. april 2021

Digital fagdag | Miljømedisin

Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette utgjør en betydelig helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.
Les mer

Publisert: 29. oktober 2020

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Vi inviterer politikere og fagmiljø til debatt, 2.november hos Ælvespeilet i Porsgrunn. Hensikten med debatten er å belyse sammenhengen mellom klima, miljø og helse. Helseperspektivet må tas med når det grønne skiftet planlegges.
Les mer

Publisert: 11. juni 2020

Er du vår nye prosjektleder?

Grenlandskommunene satser på miljø og helse, og vi søker en prosjektleder med samfunnsengasjement og digital kompetanse. Les mer om stillingen her.
Les mer

Publisert: 3. september 2019

Støyforurensingen øker

Støy er uønsket lyd, og støy regnes som forurensning på lik linje med annen forurensning i forurensningsloven
Les mer

Publisert: 3. september 2019

Luftforurensing er den største miljøutfordringen i Norge

Luftforurensning kan føre til eller forverre luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft.
Les mer

Publisert: 3. september 2019

Klimaendringer og helse

Klimaet har ikke bare stor betydning for dyre og planteliv, men også for oss mennesker
Les mer

Publisert: 3. september 2019

Inneklimaet påvirker helsen

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innendørs. På samme måte som luftkvaliteten utendørs påvirker oss er et godt inneklima viktig for både helse, trivsel og læringsevne. Et dårlig inneklima kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet.
Les mer