KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Innovasjon

Tverrfaglig samarbeid og forskningsbasert innovasjon fremmer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Helsenæringen er i vekst, og dette er et område der Norge har mulighet og ressurser til å bli store og viktige aktører.