Næringsleder i fylkeskommunen blir nytt styremedlem i KMH

Publisert 22. juni, 2023 av admin

Tone Berge Hansen er valgt inn som nytt styremedlem i Kompetansesenter for miljø og helse. Styrevalget ble avholdt under generalforsamlingen den 18.mai 2022.

Tone er i dag leder av hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder for hovedutvalg Telemark. Hun er ansatt ved Sykehuset Telemark, og skal til høsten over i ny stilling som avdelingsdirektør hos NAV Vestfold og Telemark.

Som næringsleder i fylkeskommunen har hun ansvaret for regionsutvikling og verdiskaping innen industri og næring. Tone er en engasjert helsepolitiker, som er opptatt av å jobbe på tvers av fagområder. – ‘Helseproblemer løses ikke nødvendigvis av helsevesenet alene. Derfor er det umulig å tenke helsepolitikk koblet fra andre viktige områder som klima, arbeid og utdanning’, sier Tone Berge Hansen.

Vi i KMH ønsker Tone og hennes engasjement for helse og tverrfaglig samarbeid velkommen, og vi ser frem til spennende og godt samarbeid i skjæringspunktet mellom helse, klima, næring og arbeid.

Samtidig ønsker vi å takke tidligere styremedlem Hanne Gro Haugland, som nå går ut av styret etter avviklingen av Vekst i Grenland. Hanne Gro har vært en viktig medspiller som har bidratt sterkt til at prosjektideen har blitt virkelighet. Det nye styret i KMH står klare til å styre skuta videre.

 

Det nye styret består av følgende:

Geir Riise (styreleder), lege og tidligere generalsekretær i Legeforeningen.

Henrik Høyvik, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Sykehuset Telemark HF.

Heidi Kristin Ormstad, viserektor forskning Universitet i Sørøst Norge.

Ågot Aakra, områdedirektør klima og miljø Folkehelseinstituttet.

Ottar Berg, overlege Rehabiliteringssenteret AiR.

Tone Berge Hansen, leder av hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.