Miljøhelse i Grenland

Publisert 24. september, 2023 av maren

Den nye portalen Miljø og helse i Grenland ble lansert under en faglig frokost, arrangert av Kompetansesenter for miljø og helse den 11.november 2021. Portalen skal gi innbyggerne i regionen kunnskap om forholdet mellom omgivelsesmiljøet og egen helse. Det skal bli enklere å ta gode og bærekraftige helsevalg.

Portalen er et viktig samarbeidsprosjekt mellom de seks grenlandskommunene og Kompetansesenter for miljø og helse. Grenland satser på helse som en del av den grønne omstillingen.

Grenlandsordførerne under lanseringen av den nye portalen for miljø og helse i Grenland viser et samlet engasjement for regionens satsing på klima, miljø og helse; Robin Kåss (Porsgrunn), Hallgeir Kjeldal (Bamble), Grunde Wegar Knudsen (Kragerø), Stina Anlaug Sætre (Drangedal), Hedda Foss Five (Skien) og Kjell Abraham Sølverød (Siljan).

Miljø, klima og helse står høyt på agendaen for kommunene i Norge. Miljøhelse blir stadig viktigere som følge av klimaendringer. Det påvirker den fysiske og psykiske helsen til befolkningen der folk bor. Ulike plager som luftveissykdom, allergi, smittsomme sykdommer eller skader knyttet til ekstreme værhendelser kan oppstå.

Grenland har historisk kompetanse innen miljøhelse. -Denne kompetansen er viktig for både sykehuset, industrien og universitetet i regionen, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss. De andre ordførerne stemmer i og legger til at dette er en viktig tjeneste til innbyggerne i regionen.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, trekker frem at god helse betyr mye for folk. Grenland skal være et attraktivt sted og bo, leve og stifte familie. Da er det viktig å fremme god miljøhelse i industriregionen som står midt i en grønn omstilling.

Regional forskning på lunge- og luftveissykdom

Sykehuset i Telemark leder forskningsprosjektet Telemarkstudien, et befolkningsstudie med fokus på lunge- og luftveissykdom. Det er den største studien i sitt slag i Norge. Forsker og overlege, Anne Kristin Møller Fell, presenterte foreløpige resultater under den faglige frokosten. Møller Fell delte ny kunnskap om blant annet trafikkrelatert luftforurensning, astma, inneklima og røyking hos den voksne befolkningen i Telemark.

– ‘I et forskningsprosjekt som dette ligger det store verdier i form av helsedata, som gir et viktig grunnlag og muligheter for videre studier’, sier Møller Fell. Nå benyttes allerede innsamlede og anonymiserte data fra Telemarkstudien i viktig COVID-19 forskning.

Helsekompetanse i digitalt format

Våre undersøkelser viser at folk ønsker å vite. Vi ønsker å vite mer om hva som er farlig og hva som er trygt, og vi ønsker informasjon som er kunnskapsbasert og nøytral. Portal for miljø og helse i Grenland er utviklet i samarbeid med fagkompetanse innen miljø og helse i kommuner, universitet og sykehus.

Vi håper at den nye portalen vil bidrar til god miljøhelse i Grenland!

Telemarksavisa skrev denne fine artikkelen fra lanseringen.