Miljø og helse på topp under Arendalsuka

Publisert 19. august, 2021 av maren

Vi er positive til fremtiden og etter tre dager i Arendal opplever vi at Norge er på riktig vei inn i det grønne skifte. Det finnes gode planer og strategier, nå skal det handles! Vi i KMH ser frem til å gjøre vår del av jobben! Nedenfor kan du lese noen raske refleksjoner etter vårt besøk i vakre Arendal.

Arendal viste seg fra sin beste side under Arendalsuka 2021. Takk for oss Arendal!

Dag 3 – Klimatilpasning og helsekompetanse

Klimatilpasning er kommunenes ansvar lærer vi under debatten hos Cicero. Kommunene trenger kunnskap på et nytt fagområde, finansiering og samarbeidsarenaer for å håndtere, planlegge og gjennomføre denne store oppgaven. Det koster å forebygge og sikre by og bygd for høyere temperaturer og store mengder vann og flom.

Kommunene har mye ansvar, og de må forholde seg til retningslinjer og råd fra mange forskjellige departementer. Vi er priviligerte i Norge, vi har mange gode systemer som gir oss trygghet og høy livskvalitet. Likevel kan noen av systemene bli komplekse og vanskelig å forstå for enkeltpersoner, kommuner og kanskje også for myndighetene selv? Dette perspektivet kom fint frem i et møte om helsekompetanse. Det er et fint mål og tenke at befolkningen skal få nok kompetanse til å ta egne helsevalg. I dette arbeidet er det viktig med tydelig kommunikasjon, brukerforståelse og kultursensitivitet. Og ikke minst, man må ha noe konstruktivt og relevant og kommunisere.

Panelet under arrangement om helsekompetanse v/ Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Helsetjenesten i Norge er stor og kompleks, og preges til tider av silotenkning. Men det finnes stadig flere suksesshistorier, som viser hva man kan få til gjennom økt samarbeid internt i helseforetakene, mellom sykehus og kommuner og mellom privat og offentlige virksomheter. Vi er positive til fremtiden og etter tre dager i Arendal følger vi at Norge er på riktig vei inn i det grønne skifte. Det finnes gode planer og strategier, nå skal det handles! Vi i KMH ser frem til å gjøre vår del av jobben!

Dag 2 – Helsedata, innovasjon og det store bilde

Klimarapporten fra FNs klimapanel kom ut nå i august, og forteller oss at verden er i endring. Det blir varmere og våtere og endringene går fortere enn først antatt. Det positive er at det er mulig å snu trendene, men vi må handle raskt. Klimaendringer påvirker miljøet, som påvirker helsen vår. Vi stilte spørsmål til panelet om hvilke helsevurderinger som har blitt gjort i klimarapporten, svaret var at helseperspektivet blir ivaretatt i neste del av rapporten, så da ser vi frem til å lese del to. Vi har bare en klode og vi har bare en helse, temaene under Arendalsuka viser at miljømedisin, læren om hvordan miljøet påvirker helsen, er helt sentral for fremtidens helsesatsing.

Norge er på desperat jakt etter nye næringsben å stå på.

Forskningsrådet v / Anne Kjersti Fahlvik

– ‘Norge er på desperat jakt etter nye næringsben og stå på’, sier blant annet Forskningsrådet. Mange av arrangementene denne uken omtaler det enorme potensiale i helsenæringen. Det er en liten næring i Norge i dag, og sammenliknet med vårt naboland Danmark er det muligheter for å gange størrelsesordenen med minst 20! Norge har kunnskap, forskning og svært verdifulle helsedata, men hvordan omsetter vi forskning til innovasjon og næring? Her kan Norge bli bedre. Forskning og kliniske studier er råvaren til helsenæringen, og det pekes på et behov for å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap, og ikke minst er det behov for økt samarbeid mellom offentlig og privat og et felles innovasjonsarbeid.

Kliniske studier er råvaren til helsenæringen.

Riksrevisjonen v/ Annette Gohn-Hellum

Silotenkning er en bremsekloss. Det kreves en kulturendring som fremmer samarbeid på tvers av fag, disipliner og departementer. Det kan virke som alle i Arendal ønsker økt samarbeid, men hvordan får vi til det? Felles møteplasser, felles arenaer og kunnskapsbanker er noen av forslagene som blir lagt frem. Alle ønsker økt samarbeid, så da er det bare å brette opp ermene og gjøre jobben.

Fra Toppmøte om forskning: Norges grønne giv – forskning som driver for innovasjon og omstilling.

Dag 1 – Grønn energi og helsenæring

Solen skinner i Arendal og folk er først og fremst veldig glad for å treffes igjen, ansikt til ansikt! Engasjerte politikere, næringslivsledere og organisasjoner diskuterer og debatterer fremtid, bærekraft og det grønne skifte.

Hva gjør vi Norge etter oljen? NTNU og SINTEF deler gode råd og legger vekt på bærekraft, CO2 fangst og kunnskapsforsprang. Helsenæringen ser lyst på fremtiden, og trekker frem et enormt potensiale for blant annet helsedata og legemiddelindustri. Næringsliv og organisasjoner har iblant ulikt fokus, da er kommunikasjon nøkkelen til godt samarbeid.

Det blir lagt frem høye ambisjoner og langsiktige mål, men hva må til? Samspill på tvers, vilje til å ta risiko og konkrete tiltak ser ut til å være suksesskriteriene som skal følges opp. – ‘Vi kan ikke bare sitte her i Arendal og prate’ sier både næringsliv, forskningsråd og politikere.

Vi kan ikke bare sitte her i Arendal og prate.

Debattanter under arendalsuka

Politikere ser ut til så stortrives på scenen og i møter med folket, de er klare for valg! Vi håper de tar med seg debatten videre og løfter frem konstruktiv miljøhelse-politikk denne høsten.

Klima, miljø og helse i Arendal

Arendalsuka deler sine arrangementer inn i temaer. Helse har ligget i toppen de siste årene, klima og miljø har hatt jevn økning de siste årene og nå ligger miljø og helse på Topp 1 og 2.

Dette gir oss høye forventninger for Arendalsuka i 2021. Vi reiser til Arendal og ser frem til en lang liste av spennende arrangementer. Mange snakker om miljø og klima, andre snakker om helse. Hvem snakker om hvordan klima og miljø påvirker helsen vår?

Hva gjør vi i Norge for å sikre god helse og livskvalitet i det grønne skifte?

 

Vi sees i Arendal!

Kilde: www.arendalsuka.no