Miljø, klima og helse ble tema på arbeidsmedisinsk vårmøte

Publisert 3. desember, 2023 av admin

Styreleder Geir Riise i Kompetansesenter for miljø og helse (KMH) gjestet i forrige uke vårmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening. Der orienterte Riise landets arbeidsmedisinere om miljø, klimaendringer og helse. Interessen for å få etablert et nasjonalt kompetansesenter innen miljømedisin var stor.

Geir Riise, styreleder i KMH, orienterer om koblingen miljø, klimaendringer og helse under vårmøte til Norsk arbeidsmedisinsk forening, 4.mai 2023.

Styreleder Geir Riise orienterte landets arbeidsmedisinere om miljø, klimaendringer og helse på vårseminaret til Norsk arbeidsmedisinsk forening i forrige uke. Sentralt i orienteringen var hva som nå skjer i KMH og det videre arbeide med å få etablert et Nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin. Kunnskap om helsekonsekvenser og gevinster for folkehelsen ble gjennomgått og diskutert. God helse og livskvalitet er et av 17 bærekraftsmål som Norge har forpliktet seg til å bidra på innen år 2030. Det er et sterkt behov for engasjement og konkrete planer nå, vi har ingen tid å miste.

1 av 4 dødsfall globalt er relatert til miljømessige forandringer.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er 1 av 4 dødsfall globalt relatert til miljømessige forandringer. Bare innen EU er det minst 238.000 for tidlige dødsfall på grunn av luftforurensning . Dårlig luftkvalitet er ifølge Det europeiske miljøbyråets den største miljømessige helserisikoen i Europa.  Miljøfaktorer virker inn på mat, kosthold, inneklima, matplanter, skogbranner, flom og friluftsliv.

 

Stort behov for kunnskap om miljøeksponering og helseutfall

Det er behov for målrettet arbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt basert på god innsikt og kompetanse innen miljømedisin. Her innehar arbeidsmedisinere verdifull kompetanse om helse, arbeid og miljø. I arbeidsmedisinen har man den faglige tilnærmingen for å vurdere eksponering og mulig helseutfall i sammenheng, og hva som kan være viktige forebyggende tiltak. I økende grad vil helse påvirkes av miljøendringer. Hensynet til helsespørsmål blir også avgjørende for å redusere sosial ulikhet og utenforskap både nasjonalt og internasjonalt.

Bygger nasjonalt miljømedisinsk kompetansemiljø

Riise orienterte deretter om arbeidet med å få etablert et Nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin, som kan samle kunnskap og gjøre denne lett tilgjengelig for befolkningen, kommuner, fylkeskommuner, nasjonale myndigheter, industrien, helsetjenesten og akademia. Videre kan et slikt senter ta initiativ til forskning og behandling som en del av spesialisthelsetjenesten.

 

Lokal forankring i Grenland og Telemark

KMH har i dag et unikt utgangspunkt med sitt eierskap og forankring inn mot grenlandskommunene, Sykehuset Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge. Det er opprettet en nasjonal faggruppe innen miljømedisin, samarbeid mot miljørettet helsevern og industri og næringsliv. Det er også etablert en intensjonsavtale med alle de 5 arbeidsmedisinske avdelinger i Norge om samarbeid.

Det er utarbeidet et eget fagnotat av de samme avdelingene, som danner grunnlaget for styrking av miljømedisinen i Norge og behovet for å få realisert et kompetansesenter. Det var stor interesse for det arbeidet som nå gjøres for å få etablert et nasjonalt kompetansesenter innen miljømedisin lokalisert til Grenland og Sykehuset i Telemark.

 

Store ambisjoner om og lykkes

Ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg og ved Karolinske sykehus er det etablert kompetansesentre innen miljømedisin i Sverige. Tilsvarende miljøer innen miljømedisin har vi ennå ikke i Norge. Derfor er initiativet som nå tas av KMH og KMH’s eiere så viktig.

Vi legger opp til at vi skal lykkes. Og stemningen på vårseminaret var at arbeidsmedisinere er klare til å bidra faglig.