Mikroplast og helse

Publisert 28. februar, 2024 av admin

Forskere har gjort nye funn om mikroplast i brystmelk. Mikroplast ble påvist i 75% av prøvene. NRK skriver om saken her, og det nasjonale nettverket for miljømedisin mener de nye funnene bør tas på alvor og at det bør handles deretter.

Mikroplast er små plastbiter som er mindre enn 5 millimeter.

Jo flere studier som gjøres jo tydeligere ser man at mikro- og nanoplast finnes over alt i omgivelsene våre og i kroppen vår, men det mangler vitenskapelig grunnlag til å koble spesifikke negative helsekonsekvenser for mennesker til eksponeringen, sier Marit Nøst Hegseth. Hegseth er toksikolog ved arbeid- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Man kan likevel anta at det er grunn til bekymring for helsekonsekvenser av plasteksponeringen siden den er så omfattende, og at plast er et fremmedelement som i alle tilfeller ikke gir noen helsegevinst.

Regulering av plastbruk og håndtering av plastavfall er de viktigste tiltakene for å redusere mengden plast i omgivelsene våre , dette vil også begrense eksponeringen og forebygge for god miljøhelse.

Forsker og overlege Anne Kristin Møller Fell, ved arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark, er enig og legger til at vi som forbrukere har også mulighet til å påvirke ved å velge bort plast der det lar seg gjøre.

 

Mer om plast og helse:

Mer informasjon om temaet plast og helse finnes her, i det det Store medisinske leksikon.

Les mer om mikroplast og helse i denne artikkelen fra The Guardian.