Luftforurensing er den største miljøutfordringen i Norge

Publisert 3. september, 2019 av admin

På tross av nedgang i mange typer luftforurensing de siste tiårene estimerer WHO at utendørs luftforurensing fortsatt er en vesentlig årsak til ca 1150 dødsfall årlig i Norge. Luftforurensning kan føre til eller forverre luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Luftkvaliteten i Norge er generelt sett bedre i dag enn før årtusenskiftet. Det siste tiåret har nivået av luftforurensing i Norge vært forholdsvis stabilt, mens det for svevestøv har det vært en svak nedgang. Nivået av luftforurensing i Norge er omtrent som i andre skandinaviske land, men lavere enn i Sør-Europa.

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre viktige kilder er vedfyring i boliger og lokal industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje/kull i andre europeiske land bidrar også. For å kunne redusere lokal luftforurensing er det særlig viktig å sette inn tiltak mot trafikk og vedfyring.