Kurs i miljømedisin

Publisert 7. september, 2021 av maren

Denne uken arrangeres nytt kurs i miljømedisin for leger, ansatte i miljørettet helsevern og andre som ønsker mer kunnskap om hvordan miljøet påvirker helsen vår. Kurset holdes i Tromsø og arrangeres av Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Programmet dekker bredt, og tar for seg temaer som klimaendringer, miljøgifter, risikohåndtering og støy. Eksterne foredragsholdere inviteres også inn, blant annet snakker Henrik Romsaas fra Tromsø kommune om verdien av grønne områder i folkehelsearbeid.

Henrik Romsaas fra Tromsø kommune forteller om Tromsømarkas store betydning for befolkningens fysiske og psykisk helse. Foto: Anna Aminoff.

– Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til miljøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kurset er i utgangspunktet rettet mot leger i spesialisering, men er åpent for andre med interesse for fagområdet. Her kan du lese mer om kurset.

Klima og miljø er en stor global helseutfordring. Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Samarbeid på tvers av sektorer og fagområder er viktig, så kurset anbefales også for deg som studerer og jobber med klima, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.

Neste kurs er planlagt høsten 2023, for spørsmål om kurset kontakt: Regut@unn.no