Kompetansesenter for miljø og helse stiftes

Kompetansesenteret ble stiftet i august 2019, med tre fornøyde eiere fra Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland.

Skrevet av
admin
11. september 2019

Bilde er fra artikkel i Varden, ved Anniken Wathne.

De tre eierene har vært aktive deltagere i prosjektet frem til nå, og ser frem til videre utvikling av det viktig fagområde miljø og helse. Initiativet går fra å være et prosjekt til et selskap, og det er viktig for arbeidet videre. Miljø og helse er regnet som et kompetansesvakt område, og senteret skal jobbe med forskning, folkehelse og næringsutvikling.

Miljø er en stor folkehelseutfordring. Selv om industrien påvirker mindre, er det andre miljøaspekter som vil gi store utfrodringer i fremtiden.

Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.

Les hele artikkelen her.