KMH med i ‘Green Industry Cluster’

Publisert 28. februar, 2024 av admin

KMH har blitt  medlem den grønne industriklyngen i Telemark, som har ambisjoner om å utvikle verdens første klimapositive industriregion.

Regionen har historisk kompetanse innen industri, miljø og helse. Nå skal det bygges et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet, som vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.

Medlemmene i ‘Green Industry Cluster‘ har tung industribakgrunn og et fremoverlent forskning og utviklingsmiljø. KMH ønsker med sitt medlemskap å bidra med kompetanse på menneskets helse i den grønne omstillingen. Helserisiko og -kompetanse må kobles på og bli en del av utviklingsarbeidet.

KMH ser frem til et godt samarbeid med den viktige grønne industrisatsingen i Telemark.

Vil du lese mer om helsekompetanse og det grønne skifte?