KMH flytter til nye lokaler

Publisert 28. februar, 2024 av maren

1.januar 2022 flyttet KMH til et kreativt og hyggelig kontorfellesskap i Skien sentrum.

Siden oppstart i 2019 har vi hatt tilholdssted hos næringsselskapet Vekst i Grenland, og januar 2022 flytter vi inn hos Hotellet i Skien sentrum.

Her sitter flere kreative og inspirerende mennesker med kompetanse innen kommunikasjon, journalistikk, arrangementer og annet. Vi ser frem til gode diskusjoner og kompetansedeling.

Ny adresse er:

Besøkadresse: Rådhusgata 1, 3724 Skien

Postadresse: Postboks 16 Sentrum, 3701 Skien