Klimaendringer og helse

Publisert 3. september, 2019 av admin

Klimaet har ikke bare stor betydning for dyre og planteliv, men også for oss mennesker. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet. Endringer i klima kan få store konsekvenser for både miljø og helse.

Det er forventet at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og temperaturøkning i framtiden. Dette gjelder ikke bare globalt, men også i Norge. I Norge kan disse endringene føre til mer flom og flere skred, men vi har ikke gode nok data på hvordan dette påvirker helsen i befolkningen. Et fuktigere klima øker risikoen for fuktskader på bygninger, med tilhørende mulige helseproblemer.

Hvis temperaturen øker kan utbredelsen av flått og dermed også flåttbårne sykdommer øke. I tillegg er det sannsynlig at nye insektsoverførte sykdommer kan etablere seg i landet. En annen effekt av en eventuell temperaturøkning er økt utbredelse av pollenproduserende planter og dermed øke plager forbundet med pollenallergi. Som følge av varmere og våtere klima er det en fare for at forekomsten av for eksempel muggsoppgifter i korn kan øke.

 

Mer informasjon kan du finne her: