Klimaendringer krever bred miljømedisinsk kompetanse

Publisert 28. februar, 2024 av admin

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Et nytt fagnotat foreslår styrking av miljømedisinen i Norge. Les mer i vår artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Miljømedisin er et stort fagfelt som favner flere spesialiteter. For samfunnsmedisin, allmennmedisin og arbeidsmedisin er miljømedisin definert som en del av faget. Tunge medisinske fagmiljøer globalt har slått alarm og krever økt oppmerksomhet om hvilke effekter klimaendringer og andre miljøfaktorer har på helse.

Overlege og forsker Anne Kristin Møller Fell, styreleder i KMH Geir Riise og daglig leder i KMH Maren Anne Røed har skrevet artikkelen ‘Klimaendringer og helse’ i Tidsskrift for den norske legeforening.

Les hele artikkelen her: Klimaendringer og helse.

Fagnotatet det refereres til i artikkelen kan leses her: Fagnotat – Styrking av miljømedisin i Norge.