Inneklimaet påvirker helsen

Publisert 3. september, 2019 av admin

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innendørs. På samme måte som luftkvaliteten utendørs påvirker oss er et godt inneklima viktig for både helse, trivsel og læringsevne. Et dårlig inneklima kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet.

Man kan dele opp inneklima i fem faktorer.

  • Termisk miljø: Faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet og trekk.
  • Atmosfærisk miljø: For eksempel partikler, gasser, damper, organismer og luktstoffer i lufta
  • Aktinisk miljø: Belysning, elektriske og magnetiske felt, radon
  • Akustisk miljø: Støy, lyd og vibrasjoner
  • Mekanisk miljø: Fysisk sikkerhet og ergonomi

I tillegg regnes av og til psykososialt miljø og estetikk med i begrepet innemiljø eller inneklima.

Mer kvalitetssikret informasjon om temaet kan du finne her: