Hvorfor trenger vi miljømedisin?

Publisert 1. april, 2024 av admin

«Et helhetlig miljømedisinsk helsetilbud vil bidra til å forebygge helseskader, og være en viktig motivasjon for alle til å bidra i arbeidet for en grønn omstilling.» – Sier Geir Riise, styreleder i Kompetansesenter for miljø og helse, i det siste medlemsbladet til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.

Historisk har miljømedisin i Norge utviklet seg sammen med arbeidsmedisin og norsk industri, der behovet for å sikre helsen til de ansatte vokste frem. Denne historiske kompetansen må vi ta med oss inn i den store grønne omstillingen vi nå står i. Globale endringer fører med seg ny industri, innovasjon og utvikling, og for å lykkes med den grønne omstillingen er fokus på helse en viktig faktor, på lik linje med økonomi og miljø.

I det siste medlemsbladet til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, har vår styreleder, Geir Riise, skrevet en viktig artikkel om KMH og våre ambisjoner om å bidra til økt helsefokus for den grønne omstillingen. For å få til dette er det nødvendig med politisk vilje og samarbeid på tvers av sektorer.

Les hele artikkelen her.

 

 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

En yrkesforening under Den norske legeforening , som organiserer leger ved utdannings- og forskningsinstitusjoner og ansatte i forskningsstillinger ved helseforetakene.

Foreningen gir ut medlemsbladet LVS-info 3-4 ganger pr år.