Grønn helsesatsing i Grenland

Publisert 20. september, 2022 av admin

Grenlandskommunene satser på helsekompetanse for å styrke arbeidet med den grønne omstillingen. Fremtiden skal være bærekraftig og trygg for innbyggerne som bor i regionen.

KMH møter Grenlandssamarbeidet i Skien Rådhus, 15.september 2022. Fra venstre: Styreleder Geir Riise (tidligere generalsekretær i Legeforeningen), Styremedlem Ågot Aakra (Direktør klima og miljø i Folkehelseinstituttet) og Maren Anne Røed (daglig leder).

Kompetansesenter for miljø og helse får støtte fra Grenlandssamarbeidet og Vestfold og Telemark fylkeskommune til prosjektet ‘Helse i det grønne skiftet’.

Prosjektet har store ambisjoner om å bidra til å lykkes med den grønne omstillingen i regionen. KMH skal legge tilrette for samarbeid på tvers av kommuner og fagområder, og  koble human helse og miljømedisinsk kompetanse til det viktige utviklingsarbeidet rundt ny grønn industri, næring og bærekraftig samfunnsutvikling.

Nasjonale myndigheter jobber med å koble helse på det grønne skiftet, og trenger innspill. De ønsker initiativet fra et grønt og bærekraftig Grenland veldkommen.

Les mer om KMH her.