KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Forskning

Kunnskap og forskning er grunnlaget for gode helsetjenester og et viktig bidrag til utviklig av ny helsenæring. Kompetansesenteret jobber sammen med de fremste kompetansemiljøene for å øke forskningssbasert og pasientnær kunnskap om sammenhenger mellom klima, miljø og helse.