KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Formidling

Forebygging og folkehelsearbeid bidrar til at flere mennesker kan ta gode helsevalg. Kompetansesenteret jobber med nasjonalt og regionalt nettverk for at kunnskap skal bli lettere tilgjengelig for alle.