Fokus på klima i ny folkehelsemelding

Publisert 21. april, 2022 av admin

Klimaendringer er en global utfordring, men det er i høyeste grad også en utfordring for lokalt folkehelsearbeid. Helsen din påvirkes i ditt nærmiljø. Hva betyr det for deg at ditt nabolag blir varmere og fuktigere? Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Kompetansesenter for miljø og helse (KMH) er svært positive til regjeringens fokus på klima og folkehelse, og har sendt inn innspill til prosessen.

Klimaendringer er vår tids største helseutfordring, det betyr at helse også er en viktig del av løsningen. Gode klimatiltak som er positive for folkehelsen vil motivere til å oppnå klimamålene. Når befolkningen føler seg trygge og ivaretatt, er veien kort til å bidra i klima- og folkehelsearbeid.

Klima- og helsearbeidet er komplekst og det går på tvers av sektorer. Derfor er det viktig å etablere gode arenaer for samarbeid på tvers av fag, geografi og politikk. Samarbeid krever en innsats og engasjement. KMH er en koblingsboks som legger til rette for deling og formidling av kompetanse innen helse, miljø og klima. I vårt innspill til den nye folkehelsemeldingen har vi fokusert på sosial ulikhet og klima og helse.