Et bærekraftig styre

Publisert 9. august, 2023 av admin

KMH sitt styret har et sterkt engasjement for å koble helsekompetanse på bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Under styrevalget i juni ble det gjort noen endringer, og vi ønsker med dette nye medlemmer velkommen.

Styret fra venstre: Henrik Høyvik (STHF, avtrer og pensjoneres), Geir Riise (styreleder), Heidi Ormstad (USN), Tone Berge Hansen (NAV), Ottar Berg (STHF), Christine Instanes (FHI), Ågot Aakra (Sintef). Trude Fossum (STHF) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bærekraft inn i styrerom

Bærekraft blir en stadig viktigere prioritering i styrerom og næringsutvikling. I undersøkelsen fra Gartner står miljø og bærekraft som nummer åtte på listen over ledelsens viktigste strategiske prioriteringer, og det grønne fokuset er økende.

 

KMH kobler helse og bærekraft

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner i miljø, økonomi og sosiale forhold. Styret i KMH har tung kompetanse og ekstra engasjement for den sosiale dimensjonen. Det jobbes for å øke den nasjonale kompetansen om hvordan en bærekraftig fremtid kan gi gevinst for menneskets helse.

 

Styrevalg

På vegne av KMH vil vi takke Henrik Høyvik som nå trer ut av styret og inn i pensjonisttilværelsen. Henrik slutter i sin stilling som klinikksjef ved Sykehuset Telemark. Han har gjort en viktig jobb i KMH sitt styret siden oppstart, med sin erfaring fra sykehus, akademia og industrien i Grenland.

Trude Fossum velges inn i styret, og erstatter Henrik Høyvik som representant for Sykehuset Telemark. Trude Fossum er overlege og leder for den arbeidsmedisinske avdelingen ved sykehuset.

Ågot Aakra har sittet i styret på vegne av Folkehelseinstituttet, hun fortsetter som styremedlem i sin nye stilling som forskningssjef i Sintef.

Christine Instanes velges inn i styret. Christine er toksikolog og leder avdelingen for klima og miljø i Folkehelseinstituttet.

KMH ønsker med dette nye styremedlemmer velkommen, og takk til de øvrige som stiller til nok en spennende periode for KMH.

Etter styrevalget 26.06.23, se styret i KMH slik ut:

  • Geir Riise (styreleder) Lege og tidligere generalsekretær Legeforeningen
  • Trude Fossum Avdelingsleder Arbeid- og miljømedisin, Sykehuset Telemark HF
  • Heidi Ormstad Viserektor forskning, Universitet i Sørøst Norge
  • Ågot Aakra Forskningssjef bioteknologi og nanomedisin, Sintef
  • Tone Berge Hansen Avdelingsdirektør, NAV Vestfold og Telemark
  • Ottar Berg Overlege, Sykehuset Telemark og Rehabiliteringssenteret i Rauland
  • Christine Instanes Toksikolog og fagdirektør klima og miljø, Folkehelseinstituttet