Digital fagdag | Helse og klimaendringer

Publisert 24. mars, 2022 av admin

Velkommen til miljømedisinsk fagdag 2022, der skal vi sette fokus på sammenhengen mellom helse og klimaendringer. Vi skal se nærmere på hvordan miljømedisin kan bidra til å beskytte befolkningens helse og til å lykkes med klimamål og det grønne skiftet.

 

 

Hva er sammenhengen mellom miljømedisin og klimaendringer?

Hvordan er miljømedisin relevant for fremtidige klimautfordringer? Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Klimaendringer er vår tids største helseutfordring, og Norge har sluttet seg til FNs klimakonferanse sitt helseprogram.

Denne forpliktelsen utgjør et viktig bidrag for å både beskytte helsen til den norske befolkningen, og samtidig oppnå målene i Parisavtalen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hvem passer arrangementet for?

Fagdagen er åpen for alle som er nysgjerrig på miljømedisin og som ønsker å vite mer om sammenhengen mellom helse og fremtidig klimaendringer.

 

Dato: 8.juni 2022

Klokkeslett: 09:00-16:00

Sted: Digital streaming

Arrangementet er gratis og påmelding kommer via KMH sine nettsider.

Program

09:00 Velkommen

Ved Kompetansesenter miljø og helse og miljømedisinsk faggruppe.

 

09:10 Innledning – Helse og klimaendringer

Ved Ågot Aakra, områdedirektør klima og miljø, Folkehelseinstituttet

 

09:45 COP26 – Klimakonferansens helseprogram

Ved Helsedirektoratet

 

10:30 Pause

 

10:40 Klimapsykologi – bærekraft i vekst

Ved Ragnhild Nilsen, klimapsykolog og PhD i innovasjon og strategisk ledelse, Klimapsykologene

 

11:30 Hvordan kan helsepersonell bidra i klimaarbeidet?

Ved Knut Mork Sagen, styreleder i Legenes klimaaksjon

 

12:00 Lunsjpause

 

12:45 Mennesket, det grønne skifte og Henrik Ibsen.

Ved KMH og Ibsens formidlingssenter

 

13:00 Et svenskt perspektiv på helse og klimaendringer.

Ved Mare Löhmus Sundström, Associate professor, institute for environmental medicine, Karolinska Institute, Sverige.

 

13:30 Effekter på dødelighet og sykelighet knyttet til temperatur og luftforurensninger.

Ved Kristin Aunan, research director, Cicero

 

14:10 Det grønne skiftet – potensielle eksponeringsfaktorer og helseeffekter av ny teknologi.

Ved Rikke Jørgensen (professor) og Therese Nitter (Førsteamanuensis), Institutt for industriell økonomi og teknologi, NTNU.

 

14:40 Kjernekraft og helserisiko

Ved Astrid Liland, direktør beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

 

15:10 Diskusjon og spørsmål.

 

16:00 Slutt

Påmelding

Digital fagdag 8.juni klokken 09:00 – 16:00

 

    Om arrangørene

    Miljømedisinsk fagdag er et samarbeid mellom Kompetansesenter for miljø og helse og de arbeids- og miljømedisinske avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-NorgeSt Olavs hospitalHaukeland UniversitetssjukehusOslo Universitetssykehus og Sykehuset Telemark.