Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Publisert 24. september, 2023 av maren

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Se hele debatten i opptak her

 

PROGRAM:

09:30 – Registrering og kaffe

10:00 – Velkommen v/ Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.

Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?

Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?

11:00 – Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 – Slutt

Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt