KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Kategori: Støy

Publisert: 03/09/2019

Støyforurensingen øker

Årsaken til at støy er et økende problem er i hovedsak fortetting og urbanisering og at mange boliger bygges i områder nær kollektivknutepunkter og mye trafikk. Det er flere mulige helseeffekter av å utsettes for støy. Både plutselige, meget høye lyder, fra for eksempel jaktgevær, og langvarige kraftige støybelastninger kan gi permanente hørselstap. Hørselstap kan […]

Les mer