Kategori: Støy

Publisert: 07/09/2021

Kurs i miljømedisin

Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer

Publisert: 20/08/2021

Årsrapport 2020

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.

Les mer

Publisert: 03/09/2019

Støyforurensingen øker

Årsaken til at støy er et økende problem er i hovedsak fortetting og urbanisering og at mange boliger bygges i områder nær kollektivknutepunkter og mye trafikk. Det er flere mulige helseeffekter av å utsettes for støy. Både plutselige, meget høye lyder, fra for eksempel jaktgevær, og langvarige kraftige støybelastninger kan gi permanente hørselstap. Hørselstap kan […]

Les mer