KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.


Meld deg på her: https://industriuka.no/kmh-pamelding/
Inkludert lunsj.

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.


Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?


Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?


11:00 Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 Slutt


Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt 

Miljøgifter i hverdagen

Produkter vi bruker og omgir oss med til daglig kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det jobbes hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet, og med å forby de farligste stoffene. Dette arbeidet krever tid og ressurser.

Skrevet av
admin
02. september 2019

Mennesker kan bli utsatt for miljøgifter gjennom blant annet mat, luft, drikkevann og forbrukerprodukter. Mat er en hovedkilde til mange miljøgifter. Mengden av en del av de kjente og tungt nedbrytbare stoffer i mennesker og miljø er siden 1970-tallet betydelig redusert som følge av tiltak. Det finnes likevel flere tusen stoffer med særlig problematiske og helseskadelige egenskaper som omsettes også i Norge. For de fleste av disse har vi dessverre ikke nok kunnskap til å kunne tallfeste mulige helseskader.

Mer informasjon om temaet:
Miljøstatus
Folkehelserapporten
Grunnforurensing
Forurenset sjøbunn
Informasjon om spesifikke kjemikalier