KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Digital fagdag | Miljømedisin

Helse og forurenset grunn

Over hele Norge finnes jord og grunnmasser som inneholder for høye konsentrasjoner av miljøgifter. Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Skrevet av
maren
29. april 2021

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Miljømedisinsk fagdag ønsker å sette fokus på aktuelle problemstillinger og bidra med forslag til løsninger. Dette er den første fagdagen i en rekke av flere, og vi setter fokus på forurenset grunn.


Program

09:00

Velkommen

09:10

Hva er forurenset grunn?

Kort introduksjon til dagens tema.

09:30

Hvordan måles forurensning?

Prøvetaking – teori og praksis

10:00

Risikovurdering av helseeffekter ved forurenset grunn

Sverige har lang erfaring med og gode systemer for vurdering av risiko, eksponering og spredning. Martin vil dele litt om hvordan de jobber i Sverige og hvilket hensyn som må tas.

Medisinsk risikovurdering tar utgangspunkt i beregnet eksponering i forurenset grunn. Vurderingen skal ta hensyn til eksponeringsveier, hvor farlig innholdet i grunnen er, om eksponeringen kan forårsake akutte eller kroniske effekter om om det finnes utsatte grupper.

v/ Martin Tondel

10:45

Hvordan kommunisere risiko til befolkningen?

Hvordan vi kommuniserer kan bidra til å redusere fare og øke trygghet. Men gjøres det feil kan det skape kaos. Martin snakker om grunnleggende begrep rundt opplevelse av risiko ut ifra indignationsmodellen, og gir råd for hvordan man kan utforme en god plan for risikokommunikasjon.

v/ Martin Tondel

11:30

Pause

12:15

Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?

Toksiske effekter av klimaendringer.

v/ Torunn G. Hønsi

12:45

Vurdering av helserisiko i praksis

Når forurenset grunn oppdages, hva skjer da? Hvem vurderer om dette er helsefarlig? Hvordan fungerer dette i praksis, og hvem er ansvarlig for hva? Gjennom praktiske eksempler fra kommuner i Norge og nasjonale myndigheter vil vi forsøke å finne svar på noen av disse spørsmålene.

14:30

Diskusjon og spørsmål

Hvordan og hvem vurderer og håndterer helserisiko ved forurenset grunn i Norge? Hvorfor trenger vi denne debatten?

Foredragsholdere og publikum inviteres til å stille spørsmål.

15:00

Slutt


Om foredragsholderne

Martin Tondel

Spesialist arbeids- og miljømedisin ved Uppsala universitetssykehus, Sverige.

Martin jobber med og underviser i risikokommunikasjon, miljøfølsomhet, inneklima, luftforurensning, forurenset grunn, støy og klimaendringer.

Torunn G. Hønsi

PhD Økotoksilogi, forsker ved Vestlandsforskning.

Påmelding

Arrangementet blir digitalt. Påmelding åpner i begynnelsen av mai.

Om arrangørene

Miljømedisinsk fagdag er et samarbeid mellom Kompetansesenter for miljø og helse og samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak.

Kontakt oss på e-post: maren@miljooghelse.no

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Se hele debatten i opptak her

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.


Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?


Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?


11:00 Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 Slutt


Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt 

Er du vår nye prosjektleder?

Arbeidsgiver: Kompetansesenter miljø og helse AS

Stillingstittel: Prosjektleder

Frist: 15.august 2020

Ansettelsesform: Prosjekt

Er du samfunnsegasjert og har kunnskap om digitale tjenester?

Kompetansesenter for miljø og helse er et ny oppstartet selskap med store ambisjoner. Vi er en møteplass for miljømedisinsk fagkunnskap i Norge, som bidrar til at kunnskap blir tilgjengelig og omgjort til bærekraftige og innovative løsninger. Selskapet er eid av Sykehuset Telemark HF, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland. Vi holder til på Klosterøya i Skien.

Vi skal etablere et nytt nettsted, en portal for miljø og helse i Grenland. Portalen skal gjøre det enklere for befolkningen å ta gode helsevalg. Til arbeidet trenger vi en dedikert og samfunnsengasjert prosjektleder. Prosjektleder får ansvar for den strategiske utviklingen av prosjektet og den praktiske gjennomføringen. Du vil jobbe tett med daglig leder i kompetansesenteret, grenlandskommunene og nasjonale fagmiljøer. Du vil få muligheten til å samarbeide med et dyktig og tverrfaglig nettverk. Dette er en 50% prosjektstilling, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektet gjennom utvikling av nettside, testing og lansering.
 • Produsere saker fra ide til ferdig innhold som skal formidles på nettstedet og i sosiale medier.
 • Gjennomføre brukertesting av nettsted i forkant av lansering.
 • Redaksjonelt arbeid og digital innholdsutvikling.
 • Sikre forankring og samarbeid med grenlandskommunene og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Ha et bevisst forhold til måloppnåelse og gevinster og bidra til realisering av disse.
 • Være en viktig bidragsyter for kompetansesenterets utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå.
 • Tverrfaglig kompetanse innen prosjektledelse, kommunikasjon og digital teknologi.
 • Erfaring med strategisk og operativt informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
 • Erfaring med brukerinvolvering og testing.
 • Erfaring med sosiale medier og presse.
 • Interesse og erfaring fra fagområdet miljø og helse.
 • Gode kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en nysgjerrig og samfunnsengasjert kollega, som bidrar til å bygge et godt miljø for samarbeid.
 • Det er viktig at du trives med å jobbe selvstendig og at du tar egne initiativ.
 • Du er strukturert, konstruktiv og selvgående.
 • Du er flink til å danne deg en helhetlig oversikt, samtidig har du en praktisk og konkret tilnærming til oppgaver som skal gjøres.
 • Personlige egenskaper vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et ny oppstartet selskap med store ambisjoner.
 • Mulighet til å jobbe med ledende kunnskapsnettverk innen miljø og helse.
 • Et engasjert, samfunnsorientert og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Interessante utfordringer med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
 • Være med på å påvirke fremtidens satsing på miljø og helse.

Søknadsfrist: 15.august 2020

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte daglig leder ved kompetansesenteret Maren Anne Røed på telefon 920 48 804 eller e-post maren@miljooghelse.no.

Søknad med CV sendes til maren@miljooghelse.no

Om arbeidsgiver

Kompetansesenter for miljø og helse er en møteplass og koblingsboks for fagområdet miljø og helse i Norge. Vi jobber med å styrke forskning, formidling og innovasjon innenfor et område som er globalt viktig for en bærekraftig fremtid.

Kompetansesenter for miljø og helse stiftes

Kompetansesenteret ble stiftet i august 2019, med tre fornøyde eiere fra Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland.

Skrevet av
admin
11. september 2019

Bilde er fra artikkel i Varden, ved Anniken Wathne.

De tre eierene har vært aktive deltagere i prosjektet frem til nå, og ser frem til videre utvikling av det viktig fagområde miljø og helse. Initiativet går fra å være et prosjekt til et selskap, og det er viktig for arbeidet videre. Miljø og helse er regnet som et kompetansesvakt område, og senteret skal jobbe med forskning, folkehelse og næringsutvikling.

Miljø er en stor folkehelseutfordring. Selv om industrien påvirker mindre, er det andre miljøaspekter som vil gi store utfrodringer i fremtiden.

Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.

Les hele artikkelen her.

Klimaendringer og helse

Klimaet har ikke bare stor betydning for dyre og planteliv, men også for oss mennesker. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet. Endringer i klima kan få store konsekvenser for både miljø og helse.

Skrevet av
admin
03. september 2019

Det er forventet at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og temperaturøkning i framtiden. Dette gjelder ikke bare globalt, men også i Norge. I Norge kan disse endringene føre til mer flom og flere skred, men vi har ikke gode nok data på hvordan dette påvirker helsen i befolkningen. Et fuktigere klima øker risikoen for fuktskader på bygninger, med tilhørende mulige helseproblemer.

Hvis temperaturen øker kan utbredelsen av flått og dermed også flåttbårne sykdommer øke. I tillegg er det sannsynlig at nye insektsoverførte sykdommer kan etablere seg i landet. En annen effekt av en eventuell temperaturøkning er økt utbredelse av pollenproduserende planter og dermed øke plager forbundet med pollenallergi. Som følge av varmere og våtere klima er det en fare for at forekomsten av for eksempel muggsoppgifter i korn kan øke.

Mer informasjon kan du finne her: Folkehelserapporten Miljøstatus

Essay om inneklima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus mauris eu nibh euismod, ac fermentum ante sollicitudin. Aliquam varius pellentesque interdum. Praesent congue, nibh id accumsan faucibus, tellus neque varius neque, congue elementum erat eros in tortor. Fusce metus odio, porta nec magna et, hendrerit egestas elit. Donec sed sapien ex. Aliquam maximus diam quis enim pulvinar elementum. Mauris consectetur at erat eu tempus. Donec et pellentesque elit. In sit amet ante porta, venenatis turpis a, facilisis turpis. Nullam et auctor velit.

Skrevet av
admin
30. august 2019

Sed sit amet erat dui. Nulla facilisi. Pellentesque sodales nec dui ac vehicula. Proin sagittis ac ipsum vitae pretium. Sed et accumsan ante, nec vestibulum dolor. Fusce accumsan aliquet tempor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum fermentum augue at aliquam semper.

Donec eget fermentum magna, a tempus lacus. Nulla dictum eu sapien at placerat. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse sed sodales tortor, sodales sollicitudin nunc. Cras felis nisl, ullamcorper eu hendrerit vitae, ultrices quis nibh. Nullam sit amet vestibulum velit. In ullamcorper nunc vitae dolor tincidunt, at posuere elit congue. Maecenas egestas risus quis mi vestibulum, molestie fringilla urna accumsan. Integer a velit ac quam porttitor maximus vitae sit amet leo. Aenean elit nisl, efficitur at sem quis, pharetra cursus est. Nam sit amet nunc interdum, porttitor mauris non, rhoncus augue. Maecenas ac eros vitae dui malesuada dignissim non in velit.

Kåseri om støy

Nunc bibendum purus id tincidunt tincidunt. Vestibulum egestas tincidunt augue, ac faucibus nulla dignissim vitae. Etiam lacus nibh, efficitur eget ligula eu, mollis lacinia urna. Nullam rhoncus nisl id varius elementum. Mauris ipsum mauris, sagittis sit amet quam ac, vulputate dapibus lacus. Duis quis sagittis elit. Aliquam eu lectus condimentum, sagittis ex sit amet, viverra neque. Phasellus auctor dapibus consequat. Vivamus ac diam odio. Etiam gravida lacus sit amet augue luctus, ut facilisis neque facilisis. Proin quis mauris nec odio aliquet consectetur. Pellentesque malesuada mauris vitae lorem eleifend, a mattis arcu venenatis. Donec odio urna, finibus vitae dui non, rutrum placerat odio. Maecenas elit nisl, dapibus in fringilla eu, sodales in nulla.

Skrevet av
admin

Quisque neque magna, rhoncus at elementum at, congue quis lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ultrices justo id metus aliquet scelerisque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque maximus ex quis euismod lobortis. Fusce vulputate nisl in arcu viverra tempus. Sed egestas cursus feugiat. Donec commodo tincidunt lorem ut posuere. Sed vehicula lorem et quam pulvinar porttitor. Aliquam malesuada neque sed iaculis sodales. Maecenas facilisis fringilla arcu. Aliquam hendrerit in quam non sollicitudin. Ut vestibulum rutrum libero, ac posuere nunc suscipit ut. Ut fermentum feugiat nulla, a blandit odio venenatis sed.

Kunnskapsnettverk

Tverrfaglig samarbeid og forskningsbasert innovasjon fremmer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Helsenæringen er i vekst, og dette er et område der Norge har mulighet og ressurser til å bli store og viktige aktører.

Formidling

Forebygging og folkehelsearbeid bidrar til at flere mennesker kan ta gode helsevalg. Kompetansesenteret jobber med nasjonalt og regionalt nettverk for at kunnskap skal bli lettere tilgjengelig for alle.

Forskningsbasert kunnskap

Kunnskap og forskning er grunnlaget for gode helsetjenester og et viktig bidrag til utviklig av nye helsetjenester. Kompetansesenteret jobber sammen med de fremste kompetansemiljøene for å øke forskningssbasert og brukernær kunnskap om sammenhenger mellom klima, miljø og helse.