KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Kategori: Inneklima

Publisert: 19/11/2019

Starter opp nytt forskningsprosjekt

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder.

Les mer

Publisert: 03/09/2019

Inneklimaet påvirker helsen

Man kan dele opp inneklima i fem faktorer. Termisk miljø: Faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet og trekk. Atmosfærisk miljø: For eksempel partikler, gasser, damper, organismer og luktstoffer i lufta Aktinisk miljø: Belysning, elektriske og magnetiske felt, radon Akustisk miljø: Støy, lyd og vibrasjoner Mekanisk miljø: Fysisk sikkerhet og ergonomi I tillegg regnes av og […]

Les mer