Kategori: Inneklima

Publisert: 07/09/2021

Kurs i miljømedisin

Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer

Publisert: 20/08/2021

Årsrapport 2020

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.

Les mer

Publisert: 19/11/2019

Starter opp nytt forskningsprosjekt

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder.

Les mer

Publisert: 03/09/2019

Inneklimaet påvirker helsen

Man kan dele opp inneklima i fem faktorer. Termisk miljø: Faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet og trekk. Atmosfærisk miljø: For eksempel partikler, gasser, damper, organismer og luktstoffer i lufta Aktinisk miljø: Belysning, elektriske og magnetiske felt, radon Akustisk miljø: Støy, lyd og vibrasjoner Mekanisk miljø: Fysisk sikkerhet og ergonomi I tillegg regnes av og […]

Les mer