KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Starter opp nytt forskningsprosjekt

I fremtiden vil fler og fler motta helsetjenester i hjemmet. Nytt forskningsprosjekt skal bidra til å trygge miljøet for helsepersonell og pasienter i hjemmet.

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder. Det er Skien kommune som eier prosjektet.

Les mer prosjektet her.

Inneklimaet påvirker helsen

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innendørs. På samme måte som luftkvaliteten utendørs påvirker oss er et godt inneklima viktig for både helse, trivsel og læringsevne. Et dårlig inneklima kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet.

Skrevet av
admin
03. september 2019

Man kan dele opp inneklima i fem faktorer.

Termisk miljø: Faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet og trekk.
Atmosfærisk miljø: For eksempel partikler, gasser, damper, organismer og luktstoffer i lufta
Aktinisk miljø: Belysning, elektriske og magnetiske felt, radon
Akustisk miljø: Støy, lyd og vibrasjoner
Mekanisk miljø: Fysisk sikkerhet og ergonomi

I tillegg regnes av og til psykososialt miljø og estetikk med i begrepet innemiljø eller inneklima.

Mer kvalitetssikret informasjon om temaet kan du finne her: 
Folkehelseinstituttet (FHI)
Norges astma og allergi forbund (NAAF)
WHO