KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.


Meld deg på her: https://industriuka.no/kmh-pamelding/
Inkludert lunsj.

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.


Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?


Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?


11:00 Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 Slutt


Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt 

Er du vår nye prosjektleder?

Arbeidsgiver: Kompetansesenter miljø og helse AS

Stillingstittel: Prosjektleder

Frist: 15.august 2020

Ansettelsesform: Prosjekt

Er du samfunnsegasjert og har kunnskap om digitale tjenester?

Kompetansesenter for miljø og helse er et ny oppstartet selskap med store ambisjoner. Vi er en møteplass for miljømedisinsk fagkunnskap i Norge, som bidrar til at kunnskap blir tilgjengelig og omgjort til bærekraftige og innovative løsninger. Selskapet er eid av Sykehuset Telemark HF, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland. Vi holder til på Klosterøya i Skien.

Vi skal etablere et nytt nettsted, en portal for miljø og helse i Grenland. Portalen skal gjøre det enklere for befolkningen å ta gode helsevalg. Til arbeidet trenger vi en dedikert og samfunnsengasjert prosjektleder. Prosjektleder får ansvar for den strategiske utviklingen av prosjektet og den praktiske gjennomføringen. Du vil jobbe tett med daglig leder i kompetansesenteret, grenlandskommunene og nasjonale fagmiljøer. Du vil få muligheten til å samarbeide med et dyktig og tverrfaglig nettverk. Dette er en 50% prosjektstilling, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektet gjennom utvikling av nettside, testing og lansering.
 • Produsere saker fra ide til ferdig innhold som skal formidles på nettstedet og i sosiale medier.
 • Gjennomføre brukertesting av nettsted i forkant av lansering.
 • Redaksjonelt arbeid og digital innholdsutvikling.
 • Sikre forankring og samarbeid med grenlandskommunene og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Ha et bevisst forhold til måloppnåelse og gevinster og bidra til realisering av disse.
 • Være en viktig bidragsyter for kompetansesenterets utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå.
 • Tverrfaglig kompetanse innen prosjektledelse, kommunikasjon og digital teknologi.
 • Erfaring med strategisk og operativt informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
 • Erfaring med brukerinvolvering og testing.
 • Erfaring med sosiale medier og presse.
 • Interesse og erfaring fra fagområdet miljø og helse.
 • Gode kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en nysgjerrig og samfunnsengasjert kollega, som bidrar til å bygge et godt miljø for samarbeid.
 • Det er viktig at du trives med å jobbe selvstendig og at du tar egne initiativ.
 • Du er strukturert, konstruktiv og selvgående.
 • Du er flink til å danne deg en helhetlig oversikt, samtidig har du en praktisk og konkret tilnærming til oppgaver som skal gjøres.
 • Personlige egenskaper vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et ny oppstartet selskap med store ambisjoner.
 • Mulighet til å jobbe med ledende kunnskapsnettverk innen miljø og helse.
 • Et engasjert, samfunnsorientert og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Interessante utfordringer med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
 • Være med på å påvirke fremtidens satsing på miljø og helse.

Søknadsfrist: 15.august 2020

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte daglig leder ved kompetansesenteret Maren Anne Røed på telefon 920 48 804 eller e-post maren@miljooghelse.no.

Søknad med CV sendes til maren@miljooghelse.no

Om arbeidsgiver

Kompetansesenter for miljø og helse er en møteplass og koblingsboks for fagområdet miljø og helse i Norge. Vi jobber med å styrke forskning, formidling og innovasjon innenfor et område som er globalt viktig for en bærekraftig fremtid.

Starter opp nytt forskningsprosjekt

I fremtiden vil fler og fler motta helsetjenester i hjemmet. Nytt forskningsprosjekt skal bidra til å trygge miljøet for helsepersonell og pasienter i hjemmet.

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder. Det er Skien kommune som eier prosjektet.

Les mer prosjektet her.