Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /var/www/vhosts/miljooghelse.no/httpdocs/wp-content/themes/kfmoh/archive.php on line 3
Kompetansesenter for Miljø og Helse

KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Kategori:
Notice: Undefined property: WP_Error::$name in /var/www/vhosts/miljooghelse.no/httpdocs/wp-content/themes/kfmoh/archive.php on line 7

Publisert: 29/04/2021

Digital fagdag | Miljømedisin

Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette utgjør en betydelig helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Påmelding åpner i begynnelsen av mai. Hold av dagen!

Les mer

Publisert: 29/10/2020

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Vi inviterer politikere og fagmiljø til debatt, 2.november hos Ælvespeilet i Porsgrunn. Hensikten med debatten er å belyse sammenhengen mellom klima, miljø og helse. Helseperspektivet må tas med når det grønne skiftet planlegges.

Les mer

Publisert: 11/06/2020

Er du vår nye prosjektleder?

Grenlandskommunene satser på miljø og helse, og vi søker en prosjektleder med samfunnsengasjement og digital kompetanse. Les mer om stillingen her.

Les mer

Publisert: 19/11/2019

Starter opp nytt forskningsprosjekt

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder.

Les mer