Kategori:

Publisert: 07/09/2021

Kurs i miljømedisin

Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer

Publisert: 27/08/2021

Nytt styre i Kompetansesenter miljø og helse

Geir Riise er utdannet lege og har lang erfaring fra styrearbeid og lederstillinger i store og små organisasjoner og virksomheter, som Legeforeningen, Posten, NHO og Statoil. Vi i KMH setter stor pris på at Geir har takket ja til vervet som styreleder, og vi ser frem til en spennende tid og et godt samarbeid. Henrik […]

Les mer

Publisert: 20/08/2021

Årsrapport 2020

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.

Les mer

Publisert: 19/08/2021

Miljø og helse på topp under Arendalsuka

Arendalsuka deler sine arrangementer inn i temaer. Helse har ligget i toppen de siste årene, klima og miljø har hatt jevn økning de siste årene og nå ligger miljø og helse på Topp 1 og 2.

Les mer

Publisert: 29/04/2021

Digital fagdag | Miljømedisin

Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette utgjør en betydelig helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Les mer

Publisert: 29/10/2020

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Vi inviterer politikere og fagmiljø til debatt, 2.november hos Ælvespeilet i Porsgrunn. Hensikten med debatten er å belyse sammenhengen mellom klima, miljø og helse. Helseperspektivet må tas med når det grønne skiftet planlegges.

Les mer

Publisert: 11/06/2020

Er du vår nye prosjektleder?

Grenlandskommunene satser på miljø og helse, og vi søker en prosjektleder med samfunnsengasjement og digital kompetanse. Les mer om stillingen her.

Les mer

Publisert: 19/11/2019

Starter opp nytt forskningsprosjekt

Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder.

Les mer