Årsrapport 2022

Publisert 5. juli, 2024 av admin

I 2022 har KMH fokusert på sammenhengen mellom menneskets helse og det grønne skiftet. Gjennom fagdager, debatter, kronikker, møter og workshops har KMH sammen med sine samarbeidspartnere jobbet for å kartlegge utfordringer og muligheter om hvordan det grønne skiftet vil påvirke befolkningens helse. 

KMH har ambisjoner om å bli Norges viktigste koblingsboks for miljømedisinsk kompetanse, og jobber sammen med nasjonale og regionale aktører i en nettverksmodell, på tvers av fag, sektorer og geografi.

I Årsrapporten for 2022 kan du lese mer om nettverkets målsettinger og aktiviteter.