Årsrapport 2021

Publisert 22. mars, 2023 av admin

2021 ble et klimaår. Klima og det grønne skifte har stått høyt på agendaen under Arendalsuka, stortingsvalget og i folkehelse- og beredskapsarbeid nasjonalt og kommunalt. KMH mener miljømedisin er viktig kunnskap for å lykkes med det grønne skifte, dette blir fokus også i 2022. Les mer om vårt arbeid for å styrke miljøhelse og miljømedisin i årsrapporten for 2021.

Årsrapporten ble lagt frem på siste styremøte som ble avholdt 11.mars hos Universitet i Sørøst-Norge (USN), campus Drammen. USN er en av eierne til kompetansesenteret, og bidrar i styre- og prosjektarbeid.

Bildet viser deler av styret som var tilstede fysisk; (fra venstre) Ågot Aakra (Folkehelseinstituttet), Heidi Ormstad (USN), Ottar Berg (Rehabiliteringssenteret i Rauland) og styreleder Geir Riise. Henrik Høyvik og Hanne Gro Haugøand var ikke tilstede da bilde ble tatt.