Årsrapport 2020

Publisert 20. august, 2021 av maren

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.

Miljø og helse er et fagområde som engasjerer lokalt, nasjonalt og globalt. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tall som sier at 24% av dødsfall i verden henger sammen med miljøet, og i 2020 gav WHO ut en rapport med tittelen ‘WHO Global Strategy on health, environment and climate change’, som skal bidra til økt livskvalitet gjennom sunne miljøer. I Norge jobbes det godt med klima-, miljø- og helsearbeid, både nasjonalt og lokalt. Problemstillingene er ofte komplekse og tverrsektorielle, og det er et uttalt behov for økt kunnskap og samarbeid innen fagmiljøet.

KMH har sammen med miljømedisinsk fagmiljø i Norge, ambisjoner om å sette fokus på aktuelle miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.

Takk til alle som støtter prosjektet med kompetanse, finansiering og engasjement, underveis og i den spennende etableringsfasen. Det ligger mye viktig arbeid foran oss, og vi ser frem til et videre godt samarbeid!

 

Årsrapport 2020