Arrangementer

KMH er en møteplass og koblingsboks for miljømedisinsk kompetanse. Vi arrangerer fagdager, møter og debatter som setter fokus på helse og det grønne skifte.

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

8. juni 2022

Digital konferanse // Helse og klimaendringer

Hvordan påvirker klimaendringer helsen vår? Hva er sammenhengen mellom miljømedisin, klimaendringer og det grønne skifte?

Fagdagen er for alle med interesse for miljømedisin, helse og klimaendringer. Et samarbeid mellom KMH og samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger i Norge.

 

Program

Se opptak

30. mai 2022

Industriuka // Om menneskene i det grønne skiftet

Som en del av Industriuka 2022 ønsker KMH og Sølvåren Ibsens formidlingssenter velkommen til samtale om mennesket og det grønne skifte.

Henrik Ibsen vil følge som en rød tråd gjennom samtalen, og utfordre på hvordan fokus på mennesker kan bidra for å lykkes med det det grønne skiftet.

 

Program og opptak

 

22. november 2021

Lansering av Portal miljø og helse i Grenland

Faglig frokost

«Portal for miljø og helse i Grenland», et samarbeidsprosjekt mellom de 6 grenlandskommunene og Kompetansesenter for miljø og helse, og skal gi en oversikt over klima, miljø, helse og folkehelsesituasjonen hos befolkningen.

Les mer om lansering her.

Vis meg portalen!

16. juni 2021

Helse og forurenset grunn

Fagdag miljømedisin

Over hele Norge finnes jord og grunnmasser som inneholder for høye konsentrasjoner av miljøgifter. Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Arrangementet ble streamet, og kan sees her

2. november 2020

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skiftet

Industriuka

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. KMH inviterte politikere og fagfolk til debatt.

Debatten ble streamet og kan sees her