Helse i det grønne skiftet

Det grønne skiftet stiller oss over for komplekse problemstillinger og store muligheter. Det krever stor menneskelig innsats og kan føre til dramatiske endringer. Hvordan kan fokus og kunnskap om human helse bistå med å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden?

 

Lær mer om helse og klimaendringer

Publisert: 7. september 2023

Sammen om ren luft

FN oppfordrer til økt samarbeid, investeringer og ansvarsfordeling for å sikre ren luft for fremtiden. - I dag er det  er den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel.

Les mer

Publisert: 9. august 2023

Et bærekraftig styre

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner i miljø, økonomi og sosiale forhold. Styret i KMH har tung kompetanse og ekstra engasjement for den sosiale dimensjonen. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen.

Les mer

Publisert: 5. juli 2023

Årsrapport 2022

Gjennom fagdager, debatter, kronikker, møter og workshops har KMH sammen med sine samarbeidspartnere jobbet for å kartlegge utfordringer og muligheter om hvordan det grønne skiftet vil påvirke befolkningens helse. 

Les mer

Publisert: 8. mai 2023

Miljø, klima og helse ble tema på arbeidsmedisinsk vårmøte

Geir Riise, styreleder i KMH, orienterte landets arbeidsmedisinere om miljø, klimaendringer og helse på vårseminaret til Norsk arbeidsmedisinsk forening. Koblingen miljø, arbeid og helse er viktig for og lykkes med bærekraftsmålene.

Les mer

Publisert: 26. februar 2023

Klimaendringer krever bred miljømedisinsk kompetanse

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Les mer i vår siste artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Les mer

Miljømedisin - viktig for fremtiden

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Sammen med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak, jobber kompetansesenteret for å sette fokus på miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.

Om Miljø og Helse

Det er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som står bak kompetansesenter for miljø og helse. Initiativet startet opp som et regionalt prosjekt i Grenland og Telemark. Kompetansesenter for miljø og helse ble etablert som eget selskap i 2019, og har hele tiden jobbet for å styrke fagområdet miljømedisin sammen med nasjonale samarbeidspartnere.

 

Våre eiere