Helse i det grønne skiftet

Det grønne skiftet stiller oss over for komplekse problemstillinger og store muligheter. Det krever stor menneskelig innsats og kan føre til dramatiske endringer. Hvordan kan fokus og kunnskap om human helse bistå med å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden?

 

Lær mer om helse og klimaendringer

Publisert: 8. mai 2023

Miljø, klima og helse ble tema på arbeidsmedisinsk vårmøte

Geir Riise, styreleder i KMH, orienterte landets arbeidsmedisinere om miljø, klimaendringer og helse på vårseminaret til Norsk arbeidsmedisinsk forening. Koblingen miljø, arbeid og helse er viktig for og lykkes med bærekraftsmålene.

Les mer

Publisert: 26. februar 2023

Klimaendringer krever bred miljømedisinsk kompetanse

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Les mer i vår siste artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Les mer

Publisert: 21. desember 2022

God jul og takk for godt samarbeid i 2022

Vi ønsker og takke alle partnere, kolleger og venner for godt helsesamarbeid i 2022! Les mer i vårt siste nyhetsbrev, og meld deg gjerne på nyhetsbrev så holder du deg oppdatert også i 2023.

Les mer

Publisert: 17. november 2022

Helse og grønn næringsutvikling

KMH møtte Kristin Saga i NHO denne uken. Det ble et spennende og hyggelig møte om koblingen mellom grønn helsekompetanse og bærekraftig næringsutvikling.

Les mer

Publisert: 18. oktober 2022

Mikroplast og helse

Forskere har gjort nye funn om mikroplast i brystmelk. Mikroplast ble påvist i 75% av prøvene. Det nasjonale nettverket for miljømedisin mener de nye funnene bør tas på alvor og at det bør handles deretter.

Les mer

Miljømedisin - viktig for fremtiden

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Sammen med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak, jobber kompetansesenteret for å sette fokus på miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.

Om Miljø og Helse

Det er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som står bak kompetansesenter for miljø og helse. Initiativet startet opp som et regionalt prosjekt i Grenland og Telemark. Kompetansesenter for miljø og helse ble etablert som eget selskap i 2019, og har hele tiden jobbet for å styrke fagområdet miljømedisin sammen med nasjonale samarbeidspartnere.

 

Våre eiere