KMH Kompetansesenter for miljø og helse


Hvordan påvirker miljøet helsen din?

Miljø og klima er en stor global helseutfordring. Vi jobber for at miljømedisinsk kunnskap skal bli mer tilgjengelig for alle, og vi omsetter kunnskap til innovasjon og bærekraftige løsninger.

Miljøpåvirkninger

Inneklima

Tre av ti boliger i Norge har fuktproblemer som bør utredes (FHL, 2016)

Klimaendringer

Global menneskeskapt oppvarming er i følge WHO den største helsetrusselen i verden i det 21. århundrede.

Luftforurensing

Luftforurensing er en av de ti viktigste risikofaktorene til sykdom i Norge sier Helsedirektoratet

Miljøgifter

Over halvparten av kjemikaliene som ble produsert i EU i 2015 inneholdt ett eller flere kjente helsefarlige stoffer (Eurostat, 2017)

Støy

Om lag to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå utenfor boligen sin (FHI)

Miljø og helse i Norge

Det er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som står bak kompetansesenter for miljø og helse. Miljøet er en sammensatt og vesentlig årsak til sykdom og redusert livskvalitet, og det er en økende uro rundt fremtidige og langsiktige miljøutfordringer.
Kompetansesenteret har viktige samarbeidspartnere i Grenland og Telemark, som har tatt initiativet til å styrke det nasjonale kunnskapsmiljøet innen miljø og helse. Regionen har en unik historie innen miljøhelse. Nå er fokuset rettet mot en grønn og bærekraftig  fremtid.

Aktuelle prosjekter:

Er du vår nye prosjektleder?

Grenlandskommunene satser på miljø og helse, og vi søker en prosjektleder med samfunnsengasjement og digital kompetanse. Les mer om stillingen her.

Starter opp nytt forskningsprosjekt

I fremtiden vil fler og fler motta helsetjenester i hjemmet. Nytt forskningsprosjekt skal bidra til å trygge miljøet for helsepersonell og pasienter i hjemmet. Kompetansesenter for miljø og helse deltar i prosjektet sammen med flere partnere fra Norge og Canada. Forprosjektet starter opp høsten 2019 med Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder. Det er Skien kommune […]

Kompetansesenter for miljø og helse stiftes

Kompetansesenteret ble stiftet i august 2019, med tre fornøyde eiere fra Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland.

Støyforurensingen øker

Støy er uønsket lyd, og støy regnes som forurensning på lik linje med annen forurensning i forurensningsloven. Støyforurensning er et økende problem, og ca 2 millioner nordmenn er utsatt for støy fra vegtrafikk eller annen støy som er over det anbefalte nivået ved boligen sin.

Luftforurensing er den største miljøutfordringen i Norge

På tross av nedgang i mange typer luftforurensing de siste tiårene estimerer WHO at utendørs luftforurensing fortsatt er en vesentlig årsak til ca 1150 dødsfall årlig i Norge. Luftforurensning kan føre til eller forverre luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Klimaendringer og helse

Klimaet har ikke bare stor betydning for dyre og planteliv, men også for oss mennesker. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet. Endringer i klima kan få store konsekvenser for både miljø og helse.

Inneklimaet påvirker helsen

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innendørs. På samme måte som luftkvaliteten utendørs påvirker oss er et godt inneklima viktig for både helse, trivsel og læringsevne. Et dårlig inneklima kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet.