Helse i det grønne skiftet

Det grønne skiftet stiller oss over for komplekse problemstillinger og store muligheter. Det krever stor menneskelig innsats og kan føre til dramatiske endringer. Hvordan kan fokus og kunnskap om human helse bistå med å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden?

 

Lær mer om helse og klimaendringer

Publisert: 20. september 2022

Grønn helsesatsing i Grenland

Kompetansesenter for miljø og helse får støtte fra Grenlandssamarbeidet og Vestfold og Telemark fylkeskommune til prosjektet 'Helse i det grønne skiftet'.

Les mer

Publisert: 26. august 2022

Klimaendringer krever bred miljømedisinsk kompetanse

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Les mer i vår siste artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Les mer

Publisert: 22. juni 2022

Næringsleder i fylkeskommunen blir nytt styremedlem i KMH

Tone Berge Hansen er valgt inn som nytt styremedlem i KMH. Tone er leder av hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder for hovedutvalg Telemark.

Les mer

Publisert: 14. juni 2022

Helse og klimaendringer – en tverrfaglig utfordring

Det planlegges, analyseres og forskes på hvordan endringer i klima påvirker den humane helsen. Under årets miljømedisinske fagkonferanse - Helse og klimaendringer fikk vi høre om siste forskning og hva som kreves fremover.

Les mer

Publisert: 3. mai 2022

Industriuka // Om mennesket, grønn industri og Henrik Ibsen

Som en del av Industriuka 2022 ønsker KMH og Sølvåren Ibsens formidlingssenter velkommen til samtale om mennesket og det grønne skifte. 30.mai på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Les mer

Miljømedisin - viktig for fremtiden

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Sammen med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak, jobber kompetansesenteret for å sette fokus på miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.

Om Miljø og Helse

Det er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som står bak kompetansesenter for miljø og helse. Initiativet startet opp som et regionalt prosjekt i Grenland og Telemark. Kompetansesenter for miljø og helse ble etablert som eget selskap i 2019, og har hele tiden jobbet for å styrke fagområdet miljømedisin sammen med nasjonale samarbeidspartnere.

 

Våre eiere