Hvordan påvirker miljøet helsen din?

Miljø og klima er en stor global helseutfordring. Vi jobber for at miljømedisinsk kunnskap skal bli mer tilgjengelig for alle, og vi ønsker å bidra til at kunnskap omsettes til innovasjon og bærekraftige løsninger.

Motta nyheter og informasjon om miljø og helse

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender ut informasjon om arrangementer, forskning og nyheter innenfor vårt tema.

Miljøpåvirkninger

Inneklima

Tre av ti boliger i Norge har fuktproblemer som bør utredes (FHL, 2016)

Klimaendringer

Global menneskeskapt oppvarming er i følge WHO den største helsetrusselen i verden i det 21. århundrede.

Luftforurensing

Luftforurensing er en av de ti viktigste risikofaktorene til sykdom i Norge sier Helsedirektoratet

Miljøgifter

Over halvparten av kjemikaliene som ble produsert i EU i 2015 inneholdt ett eller flere kjente helsefarlige stoffer (Eurostat, 2017)

Støy

Om lag to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå utenfor boligen sin (FHI)

Miljømedisin – viktig for fremtiden

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Sammen med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak, jobber kompetansesenteret for å sette fokus på miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.

 

Om oss

Det er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som står bak kompetansesenter for miljø og helse. Initiativet startet opp som et regionalt prosjekt i Grenland og Telemark. Kompetansesenter for miljø og helse ble etablert som eget selskap i 2019, og har hele tiden jobbet for å styrke fagområdet miljømedisin sammen med nasjonale samarbeidspartnere.

 

Våre eiere

Aktuelt:

Publisert: 07/09/2021

Kurs i miljømedisin

Miljømedisin er fagområdet som studerer sammenhengen mellom miljøpåvirkninger og helseeffekter, og er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer

Publisert: 27/08/2021

Nytt styre i Kompetansesenter miljø og helse

Fredag 20.august ble det oppnevnt nytt styre for Kompetansesenter miljø og helse AS (KMH). Ny styreleder er Geir Riise, avtroppende generalsekretær i Legeforeningen.

Les mer

Publisert: 20/08/2021

Årsrapport 2020

Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og nettverk.

Les mer

Publisert: 19/08/2021

Miljø og helse på topp under Arendalsuka

Arendalsuka deler sine arrangementer inn i temaer. Helse har ligget i toppen de siste årene, klima og miljø har hatt jevn økning de siste årene og nå ligger miljø og helse på Topp 1 og 2.

Les mer

Publisert: 29/04/2021

Digital fagdag | Miljømedisin

Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette utgjør en betydelig helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Les mer

Publisert: 29/10/2020

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Vi inviterer politikere og fagmiljø til debatt, 2.november hos Ælvespeilet i Porsgrunn. Hensikten med debatten er å belyse sammenhengen mellom klima, miljø og helse. Helseperspektivet må tas med når det grønne skiftet planlegges.

Les mer

Publisert: 11/06/2020

Er du vår nye prosjektleder?

Grenlandskommunene satser på miljø og helse, og vi søker en prosjektleder med samfunnsengasjement og digital kompetanse. Les mer om stillingen her.

Les mer